Hâlik-ı Rahîm ve Rezzâk-ı Kerîm ve Sâni‘-i Hakîm şu dünyayı, âlem-i ervâh ve rûhâniyât için bir bayram, bir şehr-âyîn sûretinde yapıp, bütün esmâsının garâib-i nukūşuyla süslendirip, küçük-büyük, ulvî-süflî her bir ruha, ona münâsib ve o bayramdaki ayrı ayrı hesabsız mehâsin ve in‘âmâttan istifâde etmeye muvâfık ve havâs ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücûd-u cismânî verir, bir def‘a o temâşâgâha gönderir.

► Osmanlıca okuyun: http://www.risaleonline.com/risale-oku
► Latin alfabesi ile okuyun: http://kulliyat.risaleonline.com/#!sozler/on-yedinci-soz
► “Sözler” eserini sipariş vermek için: https://www.hayrat.com.tr/arama?q=s%C3%B6zler&category=&ps=2
► Bu risaleyi mp3 olarak indirmek için: http://hayratmp3.com/index.php/music/17-soz/

© Hayrat Vakfı
http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv