İkinci Reşha: O nûrânî burhân-ı tevhîd, nasıl ki iki cenâhın icmâ‘ ve tevâtürüyle te’yîd ediliyor.

© Hayrat Vakfı
🏠 http://www.hayratvakfi.org
📺 http://www.hayrat.tv
🔊 http://www.hayratmp3.com

🌍 Sosyal Medya hesaplarımız:
http://www.facebook.com/hayratvakfi

http://www.instagram.com/hayratvakfi