https://youtube.com/watch?v=EZrmpG5YQ2s

Cemal Erşen, Hayrât Vakfı İlmi Araştırmalar Heyeti Üyesi

Ahmed Hüsrev Efendi’nin Nur Hizmeti’ndeki Yeri