“Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hâne ve âile hayatının hayatı ve saadeti ise, samîmî ve ciddî ve vefâdârâne hürmet ve hakîkî ve şefkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir.” Şualar 1, 183

► Online oku: http://kulliyat.risaleonline.com/#!sualar-1/dokuzuncu-sua

© Hayrat Vakfı
http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv