© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem

Mektubat – 20.Mektup – Onuncu Kelime: وَ هُوَ عَلٰي كُلِّ شَئٍ قَد۪يرٌ Yani hiçbir şey ona ağır gelemez. Dâire-i imkânda ne kadar eşyâ var, o eşyâya gayet kolay vücûd giydirebilir. Ve o derece ona kolay ve rahattır ki اِنَّمَٓا اَمْرُهُٓ اِذَٓا اَرَادَ شَيْئًا -ilâ âhirihî- sırrıyla, güya yalnız emreder, yapılır. Nasıl ki gayet mâhir bir san‘atkâr, ziyâde kolay bir tarzda, elini işe dokundurur dokundurmaz, makina gibi işler. Ve o sür‘at ve mahâreti ifade için denilir ki: “O iş ve san‘at, ona o kadar musahhardır ki, güya emriyle, dokunmasıyla işler oluyor, san‘atlar vücûda geliyor.