Hasan Gürdal

İbadetin Manası

Hayrat Vakfı – Hasan Gürdal ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersleri – 106 – İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin gayesi nedir?

Hayrat Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi – Hasan Gürdal ALTINCI ŞUÂ – Yalnız “İki Nükte”dir. بِسْـــــــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Namazdaki teşehhüdde bulunan اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ -ilâ âhirihî- kelimâtının iki noktasına gelen iki suâle iki cevabdır. Teşehhüdün sâir hakîkatlerinin beyânını, başka vakte ta‘lîk ederek bu Altıncı Şuâ‘da, bu hakîkatin yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi muhtasar […]

► Videoyu İzle

Peygamber efendimiz (s.a.v) doğumu ve anlamı

Hayrat Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi – Hasan Gürdal

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Sohbetleri – 81 – İnsan ve İbadet

Hayrat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi – Hasan Gürdal – 9. Söz,İkinci Nükte: İbâdetin ma‘nâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i rubûbiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rubûbiyetin saltanatı, nasıl ki ubûdiyeti ve itâati ister. Rubûbiyetin kudsiyeti pâklığı dahi ister ki, […]

► Videoyu İzle

Tarafgirlik ve hased neden zararlıdır?

Hasan Gürdal — Mü’minlerde nifâk ve şikāk, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgîrlik ve inâd ve hased, hakîkatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı ictimâiyece ve hayat-ı ma‘neviyece çirkin ve merdûddur. Muzır ve zulümdür. Ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Şu hakîkatin gayet çok vücûhundan “Altı Vechini” beyân ederiz. Birinci Vecih: Hakîkat nazarında zulümdür. Ey mü’mine kin ve adâvet besleyen insafsız adam! Nasıl ki sen bir gemide veya bir hânede bulunsan, […]

► Videoyu İzle