Ahmet Hüsrev Erdaş

Görüntülü Risale Okumaları (2.söz) “Herkes ona dost”

“Herkes ona dost” Sözler – Sayfa: 4 – Okuyan: Ahmet Hüsrev Erdaş ► MP3 Dosyası: http://www.hayrat.tv/dosya/risale-mp3/2-Soz-Ahmed-Husrev-Erdas-www-hayrat-tv.mp3

► Videoyu İzle

Görüntülü Risale okumaları (2.söz) “Herkes ona düşman”

“Herkes Ona Düşman” Sözler, Sayfa:1 – Okuyan : Ahmet Hüsrev Erdaş ► MP3 Dosyası: http://www.hayrat.tv/dosya/risale-mp3/2-Soz-Ahmed-Husrev-Erdas-www-hayrat-tv.mp3

► Videoyu İzle

Allah’ın Birliğinin İspatı

Hayrat Vakfı – Ahmet Hüsrev Erdaş

► Videoyu İzle

Hz. Musa (a.s.)ın Hz.Azrail (a.s.) Attığı Tokat

Hayrat Vakfı – Ahmet Hüsrev Erdaş

► Videoyu İzle

Risale-i Nurların Anlatım Metodları

Hayrat Vakfı – Ahmet Hüsrev Erdaş

► Videoyu İzle

Talebe-i ulum sınıfına dahil olmak

Hayrat Vakfı – Ahmet Hüsrev Erdaş

► Videoyu İzle

Hazret-i Mûsâ (a.s.) Hazret-i Azrâîl (a.s.)’ın gözüne tokat vurması hadisesi

Hayrat Vakfı – İstanbul,Fatih Temsilcisi Ahmet Hüsrev Erdaş – İkinci Mes’ele olan İkinci Risâle Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm Hazret-i Azrâîl Aleyhisselâm’ın gözüne tokat vurmuş” -ilâ âhirihî- meâlindeki hadîse dâir ehemmiyetli bir münâkaşayı kaldırmak ve halletmek için yazılmıştır. Eğirdir’de bir münâkaşa-i ilmiye işittim. O münâkaşa, hususan şu zamanda yanlıştır. Hatta münâkaşayı bilmiyordum. Benden de suâl edildi. Mu‘teber […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Sohbetleri 62 – Allah’ın Birliğini İspat Etmek

Hayrat Vakfı İstanbul Fatih Temsilcisi – Ahmet Hüsrev Erdaş: Birinci İşaret: Ferd ism-i a‘zamı, a‘zamî bir tecellî ile kâinâtın hey’et-i mecmûasına ve herbir nev‘ine ve herbir ferdine birer sikke-i tevhîd, birer hâtem-i vahdâniyet koyduğunu, Yirmiikinci Söz’le Otuzüçüncü Mektub tafsîlen göstermişlerdir. Burada yalnız üç sikkeye işaret edeceğiz.   Sorularınız için: www.risaleonline.com

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Sohbetleri 55 – Batıl Hakk’a Üstün Gelir mi?

Ahmet Hüsrev Erdaş – Hayrat Vakfı İstanbul, Fatih Temsilcisi –  Lemalar,13.Lema,12.İşaret,4.Sual   Ehl-i dalâletin kazandıkları muvaffakıyet ve gösterdikleri kuvvet ve ehl-i hidâyete galebeleri gösteriyor ki;onlar bir kuvvete, bir hakîkate istinâd ediyorlar. Demek, ya ehl-i hidâyette zaaf var veyahud onlarda bir hakîkat var?Elcevab: Hâşâ! Ne onlarda hakîkat var ve ne de ehl-i hakîkatte zaaf vardır. Fakat maatteessüf kāsırunnazar muhâkemesiz bir […]

► Videoyu İzle

İbadet nedir?

Ahmed Hüsrev Erdaş, Hayrât Vakfı İstanbul, Fatih Temsilcisi — 24.Söz, 5.Dal, 2.Meyve Ey nefis! Ubûdiyet, mukaddeme-i mükâfât-ı lâhika değil, belki netice-i ni‘met-i sâbıkadır. Evet, biz ücretimizi almışız. Ona göre hizmetle ve ubûdiyetle muvazzafız. Çünki ey nefis! Hayr-ı mahz olan vücûdu sana giydiren Hâlik-ı Zülcelâl, sana iştihâlı bir mide verdiğinden, Rezzâk ismiyle bütün mat‘ûmâtı bir sofra-i ni‘met içinde senin önüne koymuştur. […]

► Videoyu İzle