Mücteba Yıldız

Gaybı Ancak Allah Bilir

Hayrat Vakfı Konya Temsilcisi – Müçteba Yıldız

► Videoyu İzle

Yirmi Sekizinci Lem’a, Demirin İndirilmesi

Mücteba Yıldız, Hayrât Vakfı Konya Temsilcisi — Yirmi Sekizinci Lem’a, Demirin İndirilmesi Suâl: Deniliyor ki: “Demir yerden çıkıyor, yukarıdan inmiyor ki, اَنْزَلْنَا denilsin. Nedenاَخْرَجْنَا dememiş? Zâhiren muvâfık görülmeyen اَنْزَلْنَا demiş?” Elcevab: Evvelen Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân اَنْزَلْنَا kelimesiyle, demirdeki azîm ve çok ehemmiyetli ni‘met cihetini ihtâr etmek için اَنْزَلْنَا demiş. Çünki yalnız demirin zâtını nazara vermiyor ki; اَخْرَجْنَا desin. Belki ni‘met-i azîmesini ve nev‘-i beşerin demire ne derece muhtaç olduğunu ihtâr içindir. Ni‘met […]

► Videoyu İzle