Muhammet Yumurtacı

Risale-i Nur Dersi – 139 – Ramazan Risalesi

Görsel Metin Görsel</button> <button type=”button” id=”content-html” class=”wp-switch-editor switch-html”>Metin</button> </div> </div> <div id=”wp-content-editor-container” class=”wp-editor-container”><div id=”ed_toolbar” class=”quicktags-toolbar”></div><textarea class=”wp-editor-area” style=”height: 300px” cols=”40″ name=”content” id=”content”>Görsel&lt;/button&gt; &lt;button type=”button” id=”content-html” class=”wp-switch-editor switch-html”&gt;Metin&lt;/button&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;div id=”wp-content-editor-container” class=”wp-editor-container”&gt;&lt;div id=”ed_toolbar” class=”quicktags-toolbar”&gt;&lt;/div&gt;&lt;textarea class=”wp-editor-area” style=”height: 300px” cols=”40″ name=”content” id=”content”&gt; Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı Mektubat 2 :Yirmidokuzuncu Mektub Dördüncü Nükte: Ramazân-ı Şerîf’deki oruc, nefsin terbiyesi­ne […]

► Videoyu İzle

“Tesadüfe ihtimal vermek”

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 130 – Allah’ı bilmekle tanımak arasında fark vardır.

Görsel Metin Mesnevi Nuriye – Nokta Risalesi Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 122 – Hutbe-i Şamiye – “Ümitsizliğin Reçetesi”

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı Hutbe-i Şamiye بِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Bütün zîhayatlar, hayatlarının lisân-ı hâlleriyle Hâlik­la­rına takdîm ettikleri ma‘nevî hediyelerini ve lisân-ı hâlle hamd ve şükürlerini, o Zât-ı Vâcibü’l-Vücûd’a biz de takdîm ediyoruz ki, demiş: لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Yani, rahmet-i İlâhiyeden ümidinizi kesmeyiniz. Hem hadsiz salât ve selâm ol Peygamberimiz Muhammed Mustafa […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 117 – “Hayatın Anlamı”

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı Şualar – 4.Şua – Beşinci Mertebe-i Nûriye-i Hasbiye: Yine bir vakit, hayatım çok ağır şerâit altında sarsıldı. Nazar-ı dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. Gördüm, ömrüm koşarak gidiyor. Âhire yakınlaşmış.Hayatım dahi tazyîkāt altında sönmeye yüz tutmuş. Halbuki Hayy ismine dâir olan risâlede îzâh edilen hayatın mühim vazîfeleri ve büyük meziyetleri ve […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersleri – 105 – Namaz Tesbihatının Önemi

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı Kastamonu Lahikası – Bu günlerde iki ince mes’ele kalbe geldi. Vaktinde kaleme alamadım. O vakit geçtikten sonra o ehemmiyetli hakîkatlere birer işaret ederiz: Birincisi: Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbîhâtında yap­tığı tekâsülüne binâen dedim: “Namazdan sonraki tesbîhâtlar, tarîkat-i Muhammediyedir (asm). Ve velâyet-i Ahmediyenin (asm) bir evrâdıdır. O nokta-i nazarda ehem­miyeti büyüktür.” Sonra […]

► Videoyu İzle

Acz ve fakrını anlamak

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı

► Videoyu İzle

Hastalıklar musibet değil ihsanı ilahidir

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı

► Videoyu İzle

günahların dökülmesi

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı

► Videoyu İzle

Musibetlere Karşı Sabır Göstermek

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı – Sabır kahramanı Hazret-i Eyûb Aleyhisselâm’ın şu münâcâtı, hem mücerreb, hem te’sîrlidir. Fakat âyetten iktibâs sûretinde bizler münâcâtımızda, رَبِّ اِنّ۪ي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ demeliyiz.

► Videoyu İzle

Yirmi Dördüncü Mektub, Birinci Zeyl

Muhammed Yumurtacı — Yirmi Dördüncü Mektub, Birinci Zeyl, İkinci Nükte Duânın te’sîri azîmdir. Hususan duâ külliyet kesb ederek devam etse, netice vermesi gālibdir. Belki dâimîdir. Hatta denilebilir ki, sebeb-i hilkat-i âlemin birisi de, duâdır. Yani kâinâtın hilkatinden sonra, başta nev‘-i beşer ve onun başında âlem-i İslâm ve onun başında Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm’ın muazzam olan duâsı, bir sebeb-i hilkat-i âlemdir. Yani […]

► Videoyu İzle