Şevki Altunsoy

Sahabe Efendilerimiz ve Yüksek Mertebeleri

Hayrat Vakfı – Şevki Altunsoy Sözler – Yirmi Yedinci Sözün Zeyli – Sahâbeler hakkında وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّأ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪ بِسْــــــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُٓ اَشِدَّآءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ -ilâ âhiri’l-âyet- Suâl ediyorsunuz: “Bazı rivâyetlerde vardır ki, ‘Bid‘aların revâcı hengâmında ehl-i îmân ve takvâdan bir kısım sulehâ, Sahâbe derecesinde […]

► Videoyu İzle

Ölümün mahluk olma ciheti

Hayrat Vakfı – İstanbul,Başakşehir Vakfı Şevki Altunsoy Yedinci Kelime: ( وَيُم۪يتُ ) Yani mevti veren odur. Yani hayat vazîfesinden terhîs eder. Fânî dünyadan yerini tebdîl eder. Külfet-i hizmetten âzâd eder. Yani hayat-ı fâniyeden, seni hayat-ı bâkiyeye alır. İşte şu kelime, şöylece fânî cin ve inse bağırır, der ki: “Sizlere müjde! Mevt, i‘dâm değil, hiçlik değil, […]

► Videoyu İzle

Şevki Altunsoy-Çocuklara Allah’ı anlatmak

Hayrat Vakfı – Şevki Altunsoy

► Videoyu İzle

Hz. Muhammed (s.a.v.) Rol Model Olarak Almak

Hayrat Vakfı İstanbul Başakşehir Temsilcisi Şevki Altunsoy – Lemalar,Onbirinci Lema – “Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetimetemessük ederse, yüz şehîdin ecrini ve sevabını kazanabilir.” Evet sünnet-i seniyeye ittibâ‘ etmek, mutlakā gāyet kıymetdardır. Hususan bid‘aların istîlâsı zamanında sünnet-i seniyeye ittibâ‘ etmek, daha ziyâde kıymetdardır. Bilhassa fesâd-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir âdâbına mürâât etmek, ehemmiyetli bir takvâyı ve […]

► Videoyu İzle

Ölüm Çocuklara Nasıl Anlatılmalı?

Hayrat Vakfı – İstanbul,Başakşehir Temsilcisi – Şevki Altunsoy

► Videoyu İzle

İnsan iman ile nasıl bir kıymet kazanır?

Şevki Altunsoy, Hayrât Vakfı İstanbul, Başakşehir Temsilcisi — Birinci Nokta: İnsan, nûr-u îmânla dünyada da a‘lâ-yı illiyyîne çıkar, cennete lâyık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile, esfel-i sâfilîne düşer, cehenneme ehil olur. Ve o vaz‘iyete girer. Çünki îmân, insanı Sâni‘-i Zülcelâl’ine nisbet ediyor. Îmân, bir intisâbdır. Öyle ise insan, insanda tezâhür eden san‘at-ı İlâhiye ve nukūş-u esmâ-yı Rabbâniye i‘tibâriyle, […]

► Videoyu İzle