Dünyanın bir yönü sevilmez, diğer iki yönü sevilebilir…

© Hayrat Vakfı
http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv