Etiket: ahmet erem

REGAİB KANDİLİ (2017)

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem

► Videoyu İzle

“Müslümanlar İmanını Taklitten Tahkikiye Çıkarmak Zorundadır”

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem Mektubat – 26.Mektup – İkinci Mes’ele: Eski hocanın suâl ettiği üç mes’elenin îzâhâtı, Risâle-i Nûr’un eczâlarında vardır. Şimdilik icmâlî bir işaret edeceğiz. Birinci Suâli: “Muhyiddîn-i Arabî, Fahreddîn-i Râzî’ye mektubunda demiş: ‘Allah’ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır.’ Bu ne demektir? Maksad nedir de soruyor?” Evvelen: Ona okuduğun Yirmi İkinci Söz’ün Mukaddemesi’nde, tevhîd-i […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 136 – Mirac Kandili (2016)

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem Miracın hikmetleri ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

“Allah rızası için yapılan ameller.”

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Sohbetleri – 128 – Regaib Gecesi – 2016

Görsel Metin Hayrat Vakfı Ahmet Erem ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

“Allah rızası için malını vermek”

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 124 – Haşir Risalesi(10.Söz 5.Hakikat)

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem Zülfikar – 10.Söz – Beşinci Hakîkat: Bâb-ı şefkat ve ubûdiyet-i Muhammediyedir (asm). İsm-i Mucîb ve Rahîm’in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, en ednâ bir hâceti en ednâ bir mahlûkundan görüp, kemâl-i şefkatle ummadığı yerden is‘âf eden; ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlûkundan işitip, imdâd eden; lisân-ı hâl […]

► Videoyu İzle

“İbadet dünya ve ahiret saadetine medardır”

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem

► Videoyu İzle

“Sahabe Efendilerimize Hürmette Kusur Etmemek”

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem Sözler – Yirmiyedinci Sözün Zeyli – Sual ediyorsunuz: Bazı rivâyetlerde vardır ki, “Bid’aların revacı hengâmında ehl-i iman ve takvâdan bir kısım suleha, Sahâbe derecesinde veya daha ziyade efdal olabilir” diye rivâyetler vardır. Bu rivâyetler sahih midir? Sahih ise hakikatleri nedir? ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersleri – 113 – Mevlid Kandili

► www.hayratvakfi.org ► www.hayrat.tv ► www.facebook.com/hayratvakfi ► www.twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 89 – Mevlid Kandil’i (2.Kısım)

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem – Peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece gerçekleşen mucizeler. ► www.hayratvakfi.org ► www.hayrat.tv ► www.facebook.com/hayratvakfi ► www.twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 89 – Mevlid Kandil’i (1.Kısım)

Hayrat vakfı – Ahmet Erem – Peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece gerçekleşen mucizeler. ► www.hayratvakfi.org ► www.hayrat.tv ► www.facebook.com/hayratvakfi ► www.twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle