“Her Genç Özeldir!”

Dr. Ayhan Mirza İnak, Hayrât Vakfı Elazığ Temsilcisi – – Toplumsal gelişim nedir? – İnsanın dünyadaki anlamı nedir? – Gençlerin toplumdaki önemi nedir? – Kalabalıklar içinde kaybolan gençlere nasıl ulaşabiliriz? – Gençleri ne kadar anlıyoruz? – Gençlerin içinden geçtiği kritik dönemler nelerdir? – Çocuğumu anlayamıyorum, ne yapmalıyım? – Rol model nedir? Neden önemlidir? Nitelikli beraberlik [...]

Haşr Risalesi, Tevhid Bahsi

Cemal Erşen, Hayrât Vakfı İlmi Araştırmalar Heyeti Üyesi — Onuncu Söz, Haşr Risalesi Evvelâ o sersem dedi: “Padişah kimdir? Tanımam.” Sonra arkadaşı ona cevaben: “Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur? Ve bu kadar çok servet -ki, [...]

Ahmed Husrev Altınbaşak kimdir?

Ahmed Hüsrev Efendi, rumî 1315 /miladi 1899 senesinde Isparta’da dünyaya geldi. “Yeşil Sarıklılar” nâmıyla bilinen ve Isparta eşrafından olan baba tarafının şeceresi Hz. Ebûbekir’e (ra) dayanmaktadır. Babası, Osmanlı Devleti’nin son dönem Isparta valilerinden Hacı Edhem Bey’in torunu Mehmet Bey’dir. Annesi Aişe Hanımefendi ise, “Hâfız-ı Kurralar” diye bilinen ve Hz. Hüseyin (ra) soyundan gelen seyyid bir [...]