Etiket: Hüseyin Altunal

“Kabre İmanla Girmenin Yolları”

Hayrat Vakfı – Hüseyin Altunal İstanbul – Esenyurt Temsilcisi Kastamonu Lahikası – Evet, Risale-i Nur’un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhakkakası herşeyin fevkindedir; başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor. Birinci neticesi: Sadakat ve kanaatle Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var. İkinci neticesi: Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersleri – 113 – “Hastalar Risalesi”

Hayrat Vakfı – Hüseyin Altunal Lemalar – 20.Lema – 2. ve 5. Deva: Ey maraza mübtelâ hasta! Bu zamanda tecrübelerimle kanâatim gelmiştir ki; hastalık bazılara bir ihsân-ı İlâhîdir, bir hediye-i Rahmâniyedir. Bu sekiz dokuz senedir, liyâkatsiz olduğum halde, bazı genç zâtlar, hastalık münâsebetiyle duâ için benimle görüştüler. ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle