Etiket: ölüm

“Kabre İmanla Girmenin Yolları”

Hayrat Vakfı – Hüseyin Altunal İstanbul – Esenyurt Temsilcisi Kastamonu Lahikası – Evet, Risale-i Nur’un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhakkakası herşeyin fevkindedir; başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor. Birinci neticesi: Sadakat ve kanaatle Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var. İkinci neticesi: Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken […]

► Videoyu İzle

“Amelin ruhu ihlastır”

Hayrat Vakfı – Recep Sait Yıldırım

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 123 – “Dünya hayatını gafletle yaşayıp ölümü yok saymak”

Hayrat Vakfı – Mehmet Kotan Lemalar – 17.Lema: Üçüncü Nota: Ey gāfil Said! Bil ki: Galat-ı his nev‘inden gāyet muvakkat dünyayı, lâyemût ve dâimî görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sâbit ve müstemir gördüğünden, fânî nefsini de o nazarla sâbit telakkî ettiğinden, yalnız kıyâmetin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyâmetin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi, […]

► Videoyu İzle

“İman nazarıyla ölüme bakmak”

Hayrat Vakfı – Recep Sait Yıldırım

► Videoyu İzle

Ölümün mahluk olma ciheti

Hayrat Vakfı – İstanbul,Başakşehir Vakfı Şevki Altunsoy Yedinci Kelime: ( وَيُم۪يتُ ) Yani mevti veren odur. Yani hayat vazîfesinden terhîs eder. Fânî dünyadan yerini tebdîl eder. Külfet-i hizmetten âzâd eder. Yani hayat-ı fâniyeden, seni hayat-ı bâkiyeye alır. İşte şu kelime, şöylece fânî cin ve inse bağırır, der ki: “Sizlere müjde! Mevt, i‘dâm değil, hiçlik değil, […]

► Videoyu İzle