Etiket: Risale-i Nur

Risale-i Nur Dersi Rabıta-ı Mevt (Ölümü Düşünmek)

https://vimeo.com/240162608 Hayrat Vakfı – Recep Sait Yıldırım Lemalar – 21.Lema:Ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! İhlâsı kazanmanın ve muhâfaza etmenin en müessir sebeblerinden birisi, “râbıta-i mevt” tir. Evet, ihlâsı zedeleyen ve riyâya ve dünyaya sevkeden, tûl-ü emel olduğu gibi; riyâdan nefret veren ve ihlâsı kazandıran, râbıta-i mevttir. Yani, ölümünü düşünüp, dünyanın fânî olduğunu mülâhaza edip, nefsin desîselerinden […]

► Videoyu İzle

“Müslümanlar İmanını Taklitten Tahkikiye Çıkarmak Zorundadır”

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem Mektubat – 26.Mektup – İkinci Mes’ele: Eski hocanın suâl ettiği üç mes’elenin îzâhâtı, Risâle-i Nûr’un eczâlarında vardır. Şimdilik icmâlî bir işaret edeceğiz. Birinci Suâli: “Muhyiddîn-i Arabî, Fahreddîn-i Râzî’ye mektubunda demiş: ‘Allah’ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır.’ Bu ne demektir? Maksad nedir de soruyor?” Evvelen: Ona okuduğun Yirmi İkinci Söz’ün Mukaddemesi’nde, tevhîd-i […]

► Videoyu İzle

Bediüzaman Hazretlerinin Toplumsal Değişimdeki Rolü

Görsel Metin Görsel</button> <button type=”button” id=”content-html” class=”wp-switch-editor switch-html”>Metin</button> </div> </div> <div id=”wp-content-editor-container” class=”wp-editor-container”><div id=”ed_toolbar” class=”quicktags-toolbar”></div><textarea class=”wp-editor-area” style=”height: 300px” cols=”40″ name=”content” id=”content”> © Hayrat Vakfı – hayratvakfi.org / hayrat.tv Hz. Üstad İctimai Hayatta sosyal hayatta insanlar üzerinde nasıl büyük bir etki bırakmıştır. İmani Kurani Ve İslami noktada nasıl bir değişim dönüşüm ortaya koymuştur.

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 136 – Mirac Kandili (2016)

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem Miracın hikmetleri ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Sohbetleri – 128 – Regaib Gecesi – 2016

Görsel Metin Hayrat Vakfı Ahmet Erem ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 124 – Haşir Risalesi(10.Söz 5.Hakikat)

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem Zülfikar – 10.Söz – Beşinci Hakîkat: Bâb-ı şefkat ve ubûdiyet-i Muhammediyedir (asm). İsm-i Mucîb ve Rahîm’in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, en ednâ bir hâceti en ednâ bir mahlûkundan görüp, kemâl-i şefkatle ummadığı yerden is‘âf eden; ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlûkundan işitip, imdâd eden; lisân-ı hâl […]

► Videoyu İzle

“İbadet dünya ve ahiret saadetine medardır”

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 117 – “Hayatın Anlamı”

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı Şualar – 4.Şua – Beşinci Mertebe-i Nûriye-i Hasbiye: Yine bir vakit, hayatım çok ağır şerâit altında sarsıldı. Nazar-ı dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. Gördüm, ömrüm koşarak gidiyor. Âhire yakınlaşmış.Hayatım dahi tazyîkāt altında sönmeye yüz tutmuş. Halbuki Hayy ismine dâir olan risâlede îzâh edilen hayatın mühim vazîfeleri ve büyük meziyetleri ve […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Neden İman Derslerine Ağırlık Veriyor ?

Hayrat Vakfı – Muhammet Kürşat Sucuoğlu

► Videoyu İzle

Görüntülü Risale Okumaları (1.Söz) “Bismillah her hayrın başıdır.”

“Bismillah her hayrın başıdır.” Sözler, Sayfa: 1 – Okuyan: Mesut Hizarcı ► MP3 Dosyası: http://www.hayrat.tv/dosya/risale-mp3/1-Soz-Mesut-Hizarci-www-hayrat-tv.mp3

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersleri – 100 – Mirac Kandili (2.kısım)

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem – Otuz Birinci Söz Mi‘râc mes’elesi, erkân-ı îmâniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve erkân-ı îmâniyenin nûrlarından meded alan bir nûrdur.Erkân-ı îmâniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı, elbette bizzât isbat edilmez. Çünki Allah’ı bilmeyen, Peygamberitanımayan ve melâikeyi kabul etmeyen veya semâvâtın vücû­­dunu inkâr eden adamlara Mi‘râc’dan bahsedilmez. Evvelâ oerkânı […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersleri – 100 – Mirac Kandili (1.kısım)

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem – Otuz Birinci Söz, Mi‘râc mes’elesi, erkân-ı îmâniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve erkân-ı îmâniyenin nûrlarından meded alan bir nûrdur.Erkân-ı îmâniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı, elbette bizzât isbat edilmez. Çünki Allah’ı bilmeyen, Peygamberitanımayan ve melâikeyi kabul etmeyen veya semâvâtın vücû­­dunu inkâr eden adamlara Mi‘râc’dan bahsedilmez. Evvelâ oerkânı […]

► Videoyu İzle