Maddi günahlar için nasıl dua ediyorsak, manevi hastalıklar olan günahlarımız için de dua etmemiz lazımdır…

© Hayrat Vakfı
http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv