“Güneşin bir olması; havanın bir olması; ateşin bir olması; bulutun bir olması; yağmurun bir olması; umum o mevcûdât, bir tek zâtın malı olduğuna delâlet ederler…”

© Hayrat Vakfı
http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv