© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı: Mehmet Kotan

“ اَلْحَقُّ يَعْلُو bizzât, hem âkıbet muraddır”

Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi: “Madem اَلْحَقُّ يَعْلُو haktır. Neden kâfir müslime, kuvvet hakka gālibdir?”Dedim: “Dört noktaya bak, bu müşkil de hallolur.” Birinci nokta şudur: Her hakkın her vesîlesi hak olması lâzım değildir. Öyle de her bâtılın her vesîlesi bâtıl olması yine lâzım değildir. Neticesi şu çıkar: