Hayrât Vakfı, Bedîüzzamân Hazretleri’nin en yakın talebelerinden Ahmed Hüsrev Altınbaşak tarafından 1974 yılında, İstanbul Küçükçekmece’de kuruldu. Vakfımızın temel gayesi, rızayı İlâhî yolunda Kur’an-ı Kerim’e hizmet etmektir.

Bilhassa, Bediüzzaman Hazretlerince keşfedilen ve Ahmed Hüsrev Efendi’nin kalemiyle yazılan Tevafuklu Kur’an-ı Kerîm’in tab ve neşrine destek olarak Kur’an’ın yazılarında görülen bir mucizenin başta milletimiz ve İslam âlemi olarak tüm insanlığın hizmetine sunulmasıdır.

Zira bu Kur’an-ı Kerim’de bulunan 2806 aded Allah lafızları alt alta, karşı karşıya veya sırt sırta gelerek birbirine tevafuk etmekte gören gözlere maşaallah, barekallah dedirtecek güzel tablolar oluşturmaktadır.

Ahmed Hüsrev Efendi, Üstad Bediüzzaman’ın emriyle başladığı Tevafuklu Kur’an-ı Kerim’i yazma hizmetini tam kırk yıl emek vererek ve dokuz defa yazmakla tamamlamıştır.

Günümüzde Tevafuklu Kur’an-ı Kerim nüshaları, Hayrat Neşriyat’ın son teknoloji ile çalışan matbaa tesislerinde, Kur’an’a hizmet etmeyi mukaddes bir dava bilen seçkin personeli tarafından ve gerekli hürmet şartlarına azami derecede riayet edilerek hazırlanmakta ve bütün dünyaya neşredilmektedir.

Ahmed Hüsrev Efendi’nin şirin hattıyla neşredilen, Tevafuk Mucizeli ve kolay okunuşlu bu Kur’an-ı Kerim’ler günümüzde halkımızın büyük teveccüh ve rağbetine mazhar olmuş durumdadır.