http://vimeo.com/video/106585684

Hayrat Vakfı – İstanbul,Fatih Temsilcisi Ahmet Hüsrev Erdaş – İkinci Mes’ele olan İkinci Risâle
Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm Hazret-i Azrâîl Aleyhisselâm’ın gözüne tokat vurmuş” -ilâ âhirihî- meâlindeki hadîse dâir ehemmiyetli bir münâkaşayı kaldırmak ve halletmek için yazılmıştır. Eğirdir’de bir münâkaşa-i ilmiye işittim. O münâkaşa, hususan şu zamanda yanlıştır. Hatta münâkaşayı bilmiyordum. Benden de suâl edildi. Mu‘teber bir kitapta, hadîs-i Şeyhaynin ittifâkına alâmet olan ( ق ) işaretiyle bir hadîs bana gösterildi. “Hadîs midir, değil midir?” suâl edildi.