http://vimeo.com/video/102911665

Hayrat Vakfı Genel Yayın Kordinatörü – Metin Uçar – Mu‘cizât-ı Ahmediye’nin (asm) Birinci ZeyliOn Dokuzuncu SözRisâlet-i Ahmediyeye (asm) ve zeyli Şakk-ı Kamer mu‘cizesine dâir olduğundan makam münâsebetiyle buraya alınmıştır.
بِسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ “On Dört Reşehâtı” tazammun eden On Dördüncü Lem‘a’nınBirinci Reşhası: Rabbimizi bize ta‘rîf eden üç büyük, küllî muarrif var. Birisi, şu kitâb-ı kâinâttır ki, bir nebze şehâdetini, on üç lem‘a ile nûr risâlesinden, On Üçüncü Ders’den işittik. Birisi, şu kitâb-ı kebîrin âyet-i kübrâsı olan Hâtemü’l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesse­lâm’dır. Birisi de, Kur’ân-ı Azîmüşşân’dır. Şimdi şu ikinci burhân-ı nâtık olan, Hâtemü’l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâm’ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o burhânın şahs-ı ma‘nevîsine bak! Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrâb, Medine bir minber, o burhân-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i îmâna imam, bütün insanlara hatîb, bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyid, bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri, bütün enbiyâ hayatdâr kökleri, bütün evliyâ tarâvet­dâr semereleri bir şecere-i nûrâniyedir ki, her biri da‘vâsını, mu‘cizâtlarına istinâd eden bütün enbiyâ ve kerâmetlerine i‘timâd eden bütün evliyâ tasdîk edip imza ediyorlar.