© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat vakfı İstanbul Küçükçekmece Temsilcisi – Ali Cirit

Bu ders zâhiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekkürî hayatımın, hem Nur’un tahkikî hayat-ı maneviyesinin ilmelyakîn, aynelyakîn ittihadından çıkan bir meyve-i îmaniye ve firdevsî bir semere-i Kur’aniyedir.