http://vimeo.com/video/101487165

Hayrat vakfı İstanbul Küçükçekmece Temsilcisi – Ali Cirit – Bu ders zâhiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekkürî hayatımın, hem Nur’un tahkikî hayat-ı maneviyesinin ilmelyakîn, aynelyakîn ittihadından çıkan bir meyve-i îmaniye ve firdevsî bir semere-i Kur’aniyedir.

Sorularınız içinwww.risaleonline.com