http://vimeo.com/video/97306026

Hayrat Vakfı İstanbul Başakşehir Temsilcisi Şevki Altunsoy – Lemalar,Onbirinci Lema – “Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetimetemessük ederse, yüz şehîdin ecrini ve sevabını kazanabilir.” Evet sünnet-i seniyeye ittibâ‘ etmek, mutlakā gāyet kıymetdardır. Hususan bid‘aların istîlâsı zamanında sünnet-i seniyeye ittibâ‘ etmek, daha ziyâde kıymetdardır. Bilhassa fesâd-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir âdâbına mürâât etmek, ehemmiyetli bir takvâyı ve kuvvetli bir îmânıihsâs ediyor. Doğrudan doğruya sünnet-i seniyeye ittibâ‘ etmek, Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ı hâtıra getiriyor.

 

Sorularınız içinwww.risaleonline.com