© Hayrat Vakfı
http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Ali Cirit

Şualar – 7.Şua – Birincisi: Bu Zât’ta,(asm) hatta düşmanlarının tasdîkiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması;
ve وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ve وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰي âyetlerinin sarâhatiyle, bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması; ve bir avucu ile a‘dâsının ordusuna attığı az bir toprak, umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları; ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından kevser gibi akan suyu, kifâyet derecesinde içirmesi gibi nakl-i kat‘î ile ve bir kısmı tevâtür ile yüzer mu‘cizâtın onun elinde zâhir olmasıdır.