Kafirler az bir ömürde neden ebedi cehennem cezası alırlar?

© Hayrat Vakfı
http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv