İnsandaki meyilleri arıtacak bir cihaz lazımdır.. O da ibadettir…

© Hayrat Vakfı
http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv