“İnsanın İbadet ile Kıymet Kazanması”

Facebooktwitterpinteresttumblrmail

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı
Sözler – 23.Söz – Üçüncü Nükte: İnsan, fiil ve amel cihetinde ve sa‘y-i maddî i‘tibâriyle zayıf bir hayvandır, âciz bir mahlûktur. Onun o cihetteki dâire-i tasarrufâtı ve mâlikiyeti o kadar dardır ki, elini uzatsa ona yetişebilir.
► hayratvakfi.org
► hayrat.tv
► facebook.com/hayratvakfi
► twitter.com/hayratvakfi

Facebooktwitterpinteresttumblrmail

Konuşmacı

HAYRAT .TV
hayrat .tv

Toplam 265 videosu bulunmaktadır.