© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem

Lemalar – 30.Lema – Altıncı Nüktesi İsm-i Kayyûm’a bakar İkinci Mes’ele:
Eşyânın sırr-ı kayyûmiyetle münâsebetdâr fâidelerinin ve hikmetlerinin bir kısmına işaret etmeyi, bu makam iktizâ ediyor.
Evet, her şeyin hikmet-i vücûdu ve gāye-i fıtratı ve fâi­de-i hilkati ve netice-i hayatı üçer nev‘dir. Birinci Nev‘ kendine ve insana ve insanın maslahatlarına bakar. İkinci Nev‘ daha mühimdir ki; her şey, umum zîşuûr mütâlaa edebilecek ve Fâtır-ı Zülcelâl’in cilve-i esmâ­sını bildirecek birer âyet, birer mektub, birer kitap, birer kasîde hükmünde olarak ma‘nâlarını hadsiz okuyucularına ifade etmesidir. Üçüncü Nev‘ ise, Sâni‘-i Zülcelâl’e âittir, ona bakar. Herbir şeyin fâidesi, neticesi kendine bakan bir ise, Sâni‘-i Zülcelâl’e bakan