Kategori: Osmanlıca Dersleri

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 23-1

00:25 b. Sıfat tamlaması (terkîb-i tavsîfî)

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 01

00:20 Osmanlıca’da Arapça Unsurlar 24:15 A.Arapça kelimelerin yapısı 29:00 a. Asli harfler 43:45 b. Zâid harfler

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 02

00:30 c. Vezin ve bâb 29:07 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 03

00:35 B. Sülâsî masdarlar 08:05 a. Sülâsî masdarların çeşitleri 09:05 1) Mücerred masdarlar

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 04

01:00 2) Mezîdün fîh masdarlar 17:15 3) Mîm’li masdarlar 24:17 4) Mec’ûl (yapma) masdarlar 29:08 5) Bir def’a oluş masdarları (Masdar-ı binâ-yı merre) 33:53 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 05

00:20 b. Masdarların binâsı 02:00 1) Müteaddî – Lâzım 31:35 2) Mutâvaat 41:55 3) Müşâreket 46:05 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 06-1

00:25 c. Sülâsî mücerred masdarların vezinleri

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 06-2

00:05 c. Sülâsî mücerred masdarların vezinleri 35:50 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 07

00:25 d. Sülâsî mücerredlerin ism-i fâil ve ism-i mef’ûlleri 28:33 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 08

00:25 C. Mezîdün fîh masdarlar 19:00 a. İf’âl bâbı 54:31 Konu özet

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 09

00:25 b. Tef’îl bâbı 47:23 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 10-1

00:25 c. Tefe”ul bâbı 30:09 Konu özeti

► Videoyu İzle