Osmanlıca Dersleri

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 19

http://vimeo.com/video/92491489 00:25 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi': Mükesser cemi'lerin çeşitleri: (ii) Cem'u'l-kesret (Çokluk çoğulu) 51:45: Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 21-1

http://vimeo.com/video/92498483 00:25 c. Sıfat tamlaması (terkîb-i tavsîfî)

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 31

http://vimeo.com/92307833 00:30 Genel tekrar (metin imlası)

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 05

http://vimeo.com/video/92316204 00:20 b. Masdarların binâsı 02:00 1) Müteaddî - Lâzım 31:35 2) Mutâvaat 41:55 3) Müşâreket 46:05 Konu özeti

Belge Okuma Dersleri – 13

http://vimeo.com/92552832 Hüccet

Hüsn-i Hat Dersleri – 2

http://vimeo.com/92553562 http://www.osmanlicaegitim.com/

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 10-2

http://vimeo.com/video/92330460 00:13 d. Mufâ'ale bâbı 27:24 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 10

http://vimeo.com/video/90831451 00:35 b."He" harfi ve "e - a" sesleri 36:15 Konu özeti

Hüsn-i Hat Dersleri – 9

http://vimeo.com/92599075

Belge Okuma Dersleri – 12

http://vimeo.com/92552831 Fetva - İlam

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 03

http://vimeo.com/video/90741458 00:45 b. Harflerin birleşme durumları Sorularınız için: www.risaleonline.com

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 06-2

http://vimeo.com/video/92320053 00:05 c. Sülâsî mücerred masdarların vezinleri 35:50 Konu özeti

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR