Osmanlıca Dersleri

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 17

http://vimeo.com/video/92139892 00:25 c. "Sad" ve "tı" harfleri 02:20 (i) "Sad" harfi 17:15 (ii) "Tı" harfi 18:15 (ii) "Tı" harfi (a) Kalın "t" sessizi karşılığı olarak 32:30 (ii) "Tı" harfi (b) Kalın "d" sessizi karşılığı...

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 21-1

http://vimeo.com/video/92498483 00:25 c. Sıfat tamlaması (terkîb-i tavsîfî)

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 15

http://vimeo.com/video/92490484 00:25 e. İsm-i tafdîl 31:46 Konu özeti 33:19 f. İsm-i tasgîr 43:34 Konu özeti

Hüsn-i Hat Dersleri – 9

http://vimeo.com/92599075

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 22

http://vimeo.com/video/92498485 00:30 OSMANLICA'DA FARSÇA UNSURLAR 04:49 A. Tamlamalar 28:37 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 05

http://vimeo.com/video/92316204 00:20 b. Masdarların binâsı 02:00 1) Müteaddî - Lâzım 31:35 2) Mutâvaat 41:55 3) Müşâreket 46:05 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 23

http://vimeo.com/92220607 00:25 III. EKLER A. İsmin hâl ekleri 02:15 a. Yapma, yükleme eki (akkuzatif / mef'ûl-i bih) ( -ı, -i, -u, -ü) (-yı, -yi, -yu, -yü) 08:15 b. Verme, yönelme...

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 14

http://vimeo.com/video/92490483 00:25 d. Mübâlağalı ism-i fâil 52:59: Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 04

http://vimeo.com/video/92316203 01:00 2) Mezîdün fîh masdarlar 17:15 3) Mîm'li masdarlar 24:17 4) Mec'ûl (yapma) masdarlar 29:08 5) Bir def'a oluş masdarları (Masdar-ı binâ-yı merre) 33:53 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 17-2

http://vimeo.com/video/92491487 00:25 c. Müennes kelimelerin tasnîfi 03:17 c. Müennes kelimelerin tasnîfi: 1- Hakîkî müennes 06:57 c. Müennes kelimelerin tasnîfi: 2- Lafzî müennes 09:19 c. Müennes kelimelerin tasnîfi: 3- Semaî müennes 13:17 c. Müennes kelimelerin...

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 18

http://vimeo.com/video/92491490 00:30 F. Arapça kelimelerde kemiyet 02:55 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 1. Müfred 04:32 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 2. Tesniye 07:52 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi' 09:30 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi':...

Belge Okuma Dersleri – 11

http://vimeo.com/92552829 Arzuhal - Mazbata

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR