Osmanlıca Dersleri

Belge Okuma Dersleri – 3

http://vimeo.com/92519533 Divani Kelime Örnekleri

Belge Okuma Dersleri – 10

http://vimeo.com/92552827 İlmuhaber

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 07

http://vimeo.com/video/92320054 00:25 d. Sülâsî mücerredlerin ism-i fâil ve ism-i mef'ûlleri 28:33 Konu özeti

Hüsn-i Hat Dersleri – 6

http://vimeo.com/92599071

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 19

http://vimeo.com/video/92491489 00:25 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi': Mükesser cemi'lerin çeşitleri: (ii) Cem'u'l-kesret (Çokluk çoğulu) 51:45: Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 14

http://vimeo.com/video/92139887 00:25 B. Osmanlıca'da "Kâf harfi" nevi'leri 23:50 Kâf-ı yâyî (vâvî) kullanımı 39:30 e. "Kaf ve kâf", "kâf-ı Fârisî ve gayın" harflerinin imlâ cihetiyle farklılığı 54:55 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 10

http://vimeo.com/video/90831451 00:35 b."He" harfi ve "e - a" sesleri 36:15 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 03

http://vimeo.com/video/92316200 00:35 B. Sülâsî masdarlar 08:05 a. Sülâsî masdarların çeşitleri 09:05 1) Mücerred masdarlar

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 22

http://vimeo.com/video/92498485 00:30 OSMANLICA'DA FARSÇA UNSURLAR 04:49 A. Tamlamalar 28:37 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 13

http://vimeo.com/video/92490482 00:35 D. İsimler 04:06 a. İsm-i fâil ve b.İsm-i mef'ûl 07:40 c. Sıfat-ı müşebbehe 42:30 Konu özeti

Belge Okuma Dersleri – 4

http://vimeo.com/92543863 Ferman

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 19

http://vimeo.com/video/92220602 00:25 D. Tamamlayıcı imlâ kaideleri 42:35 Konu özeti

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR