Osmanlıca Dersleri

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 06-1

http://vimeo.com/video/92320052 00:25 c. Sülâsî mücerred masdarların vezinleri

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 28

http://vimeo.com/92307830 00:25 D. Fiillerde istek kipleri (sîgalar) 01:50 a. Dilek - şart kipi (şartiye) ( -sa, -se ) 04:55 b. Gereklilik kipi (vucûbiye) ( -malı, -meli ) 10:50 c. Gerekli kılma kipi...

Belge Okuma Dersleri – 4

http://vimeo.com/92543863 Ferman

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 07

http://vimeo.com/video/92320054 00:25 d. Sülâsî mücerredlerin ism-i fâil ve ism-i mef'ûlleri 28:33 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 23-1

https://vimeo.com/92519528 00:25 b. Sıfat tamlaması (terkîb-i tavsîfî)

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 21

http://vimeo.com/92220604 00:25 E. İmlâsı klişeleşmiş bazı kelimeler 02:35 a. İşâret zamirleri 06:35 b. Sayı isimleri 08:25 c. Derece sayı sıfatları ( -ncı, -nci, -ncu, -ncü ) 11:30 d. Üleştirme sayı sıfatları ( -er, -ar,...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 30

http://vimeo.com/92307832 00:25 F. İmlâsı klişeleşmiş diğer eklerden bazıları c. Fiilden fiil yapan bazı ekler 00:45 1) Ettirgen (müteaddî) eki 07:30 1) Ettirgen (müteaddî) eki (i) (-ır, -ir, -ur, -ür /...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 23

http://vimeo.com/92220607 00:25 III. EKLER A. İsmin hâl ekleri 02:15 a. Yapma, yükleme eki (akkuzatif / mef'ûl-i bih) ( -ı, -i, -u, -ü) (-yı, -yi, -yu, -yü) 08:15 b. Verme, yönelme...

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 21-3

http://vimeo.com/video/92499784 00:10 e. Osmanlıca'da kullanılan şekliyle Arapça ve Farsça tamlamalar arasındaki farklar 10:20 f. Şeklî tamlamalar (izâfet-i lafziye) 14:08 Genel özet

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 23-2

http://vimeo.com/video/92498488 00:16 c. Zincirleme tamlama (tetâbû-i izâfât) 08:21 d. Kesik tamlama (izâfet-i maktû') 12:21 e. İzâfet-i beyâniye (atfıye) 16:41 f. Birleşik isim 22:16 g. İzâfet-i teşbîhiye 25:46 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 18

http://vimeo.com/video/92491490 00:30 F. Arapça kelimelerde kemiyet 02:55 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 1. Müfred 04:32 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 2. Tesniye 07:52 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi' 09:30 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi':...

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 24

https://vimeo.com/92499785 00:25 B. Çok kullanılan bazı Fârisî ekler 02:10 B. Çok kullanılan bazı Fârisî ekler: a.Son ekler 03:10 1) -gâh ... yer eki misalleri 06:10 2) -stan ... yer eki misalleri 08:35 3) -âne...

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR