Osmanlıca Dersleri

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 16

http://vimeo.com/video/92139890 00:25 b. Türkçe kelimeleri belirlemede dikkat edilecek diğer husûslar: 34:25 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 01

http://vimeo.com/video/92316197 00:20 Osmanlıca'da Arapça Unsurlar 24:15 A.Arapça kelimelerin yapısı 29:00 a. Asli harfler 43:45 b. Zâid harfler

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 08

http://vimeo.com/video/92320055 00:25 C. Mezîdün fîh masdarlar 19:00 a. İf'âl bâbı 54:31 Konu özet

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 16

http://vimeo.com/video/92490486 00:25 f. İsm-i mekân 23:37 h. İsm-i zaman 27:40 i. İsm-i âlet 39:55 j. İsm-i mensûb 52:40 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 11-2

http://vimeo.com/video/92330463& 00:12 f. İfti'âl bâbı 39:59 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 06-1

http://vimeo.com/video/92320052 00:25 c. Sülâsî mücerred masdarların vezinleri

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 21-3

http://vimeo.com/video/92499784 00:10 e. Osmanlıca'da kullanılan şekliyle Arapça ve Farsça tamlamalar arasındaki farklar 10:20 f. Şeklî tamlamalar (izâfet-i lafziye) 14:08 Genel özet

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 01

http://vimeo.com/video/90734547   01:10 Osmanlıcayı niçin öğrenmeliyiz? 07:00 1.OSMANLICADA TÜRKÇE UNSURLAR 09:15 A. Harfler hakkında umumi malumat 38:05 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 14

http://vimeo.com/video/92139887 00:25 B. Osmanlıca'da "Kâf harfi" nevi'leri 23:50 Kâf-ı yâyî (vâvî) kullanımı 39:30 e. "Kaf ve kâf", "kâf-ı Fârisî ve gayın" harflerinin imlâ cihetiyle farklılığı 54:55 Konu özeti

Belge Okuma Dersleri – 12

http://vimeo.com/92552831 Fetva - İlam

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 10-1

http://vimeo.com/video/92325920 00:25 c. Tefe''ul bâbı 30:09 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 11

http://vimeo.com/video/91392518   00:35 c. "Vav" harfi ve "u - ü - o - ö" sesleri 39:05 Konu özeti

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR