Arapça ve Farsça Unsurlar

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 06-2

http://vimeo.com/video/92320053 00:05 c. Sülâsî mücerred masdarların vezinleri 35:50 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 10-1

http://vimeo.com/video/92325920 00:25 c. Tefe''ul bâbı 30:09 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 10-2

http://vimeo.com/video/92330460 00:13 d. Mufâ'ale bâbı 27:24 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 15

http://vimeo.com/video/92490484 00:25 e. İsm-i tafdîl 31:46 Konu özeti 33:19 f. İsm-i tasgîr 43:34 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 11-1

http://vimeo.com/video/92330462 00:25 e. İnfi'âl bâbı 29:30 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 25-1

http://vimeo.com/video/92499786 00:25 Kelime örnekleri 1

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 23-2

http://vimeo.com/video/92498488 00:16 c. Zincirleme tamlama (tetâbû-i izâfât) 08:21 d. Kesik tamlama (izâfet-i maktû') 12:21 e. İzâfet-i beyâniye (atfıye) 16:41 f. Birleşik isim 22:16 g. İzâfet-i teşbîhiye 25:46 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 13

http://vimeo.com/video/92490482 00:35 D. İsimler 04:06 a. İsm-i fâil ve b.İsm-i mef'ûl 07:40 c. Sıfat-ı müşebbehe 42:30 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 19

http://vimeo.com/video/92491489 00:25 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi': Mükesser cemi'lerin çeşitleri: (ii) Cem'u'l-kesret (Çokluk çoğulu) 51:45: Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 20-2

http://vimeo.com/video/92491492 00:05 G. Tamlamalar: b. İsim tamlaması (terkîb-i izâfî) 44:52 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 17-1

http://vimeo.com/video/92490488 00:25 E. Arapça kelimelerde keyfiyet 02:30 a. Müzekker ve müennes 07:01 b. Müenneslik alâmetleri 11:49 b. Müenneslik alâmetleri: 1-Yuvarlak "te" 31:47 b. Müenneslik alâmetleri: 2- Kısa elif 37:30 b. Müenneslik alâmetleri: 3- Uzun elif

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 14

http://vimeo.com/video/92490483 00:25 d. Mübâlağalı ism-i fâil 52:59: Konu özeti

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR