Kategori: Osmanlıca Dersleri

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 10-2

00:13 d. Mufâ’ale bâbı 27:24 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 11-1

00:25 e. İnfi’âl bâbı 29:30 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 11-2

00:12 f. İfti’âl bâbı 39:59 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 12-1

00:25 g. Tefâ’ul bâbı 32:13 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 12-2

00:34 h. İstif’âl bâbı 35:09 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 13

00:35 D. İsimler 04:06 a. İsm-i fâil ve b.İsm-i mef’ûl 07:40 c. Sıfat-ı müşebbehe 42:30 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 14

00:25 d. Mübâlağalı ism-i fâil 52:59: Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 15

00:25 e. İsm-i tafdîl 31:46 Konu özeti 33:19 f. İsm-i tasgîr 43:34 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 16

00:25 f. İsm-i mekân 23:37 h. İsm-i zaman 27:40 i. İsm-i âlet 39:55 j. İsm-i mensûb 52:40 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 17-1

00:25 E. Arapça kelimelerde keyfiyet 02:30 a. Müzekker ve müennes 07:01 b. Müenneslik alâmetleri 11:49 b. Müenneslik alâmetleri: 1-Yuvarlak “te” 31:47 b. Müenneslik alâmetleri: 2- Kısa elif 37:30 b. Müenneslik alâmetleri: 3- Uzun elif

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 17-2

00:25 c. Müennes kelimelerin tasnîfi 03:17 c. Müennes kelimelerin tasnîfi: 1- Hakîkî müennes 06:57 c. Müennes kelimelerin tasnîfi: 2- Lafzî müennes 09:19 c. Müennes kelimelerin tasnîfi: 3- Semaî müennes 13:17 c. Müennes kelimelerin tasnîfi: 4- Husûsî bazı isimler 32:02 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 18

00:30 F. Arapça kelimelerde kemiyet 02:55 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 1. Müfred 04:32 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 2. Tesniye 07:52 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi’ 09:30 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi’: a) sâlim cemi’ler 22:00 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi’: b) Mükesser (kırık) cemi’ler 29:48 Mükesser cemi’lerin çeşitleri: (i) Cem’u’l-kıllet (Azlık çoğulu) 39:50 Konu özeti

► Videoyu İzle