Kategori: Türkçe Dersler

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 01

  01:10 Osmanlıcayı niçin öğrenmeliyiz? 07:00 1.OSMANLICADA TÜRKÇE UNSURLAR 09:15 A. Harfler hakkında umumi malumat 38:05 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 02

  01:09 a. Harfleri yazarak tanıma (el yazısı harfleri) Sorularınız için: www.risaleonline.com

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 03

00:45 b. Harflerin birleşme durumları Sorularınız için: www.risaleonline.com

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 04

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 05

00:30 b. Harflerin birleşme durumları 00:45 Kâf (kef), kâf-ı Fârisî (gef, gâf), kâf-ı nûnî (nef, nâf), kâf-ı yâyî (kâf-ı vâvî) (yâf) 11:15 Lâm 19:20 Mim 24:25 He

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 07

00:30 B. Okutucu harfler 02:25 “Elif” okutucusu 16:50 “He” okutucusu

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 06

01:20 c. Harflerin baş, orta ve sondaki durumları 17:47 d. Rakamlar 21:48 e. Kendinden sonraki harflere birleşmeyen harfler (Hurûf-ı munfasıla) 25:05 f. Türkçe’de kullanılan, ama Kur’ân elifbâsında olmayan farklı harfler 28:19 g. Osmanlıca’da farklı yazılan bazı noktalama işâretleri 31:43 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 08

00:30 B. Okutucu harfler 02:15 “Vav” okutucusu 19:30 “Ye” okutucusu

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 09

00:30 II. İMLÂ KAİDELERİ 01:45 A. Okutucu harflerle ilgili imlâ kaideleri 11:15 a. “Elif” harfi ve “a” sesi 53:25 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 10

00:35 b.”He” harfi ve “e – a” sesleri 36:15 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 11

  00:35 c. “Vav” harfi ve “u – ü – o – ö” sesleri 39:05 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 12

00:25 d. “Ye” harfi ve “ı – i” sesleri 38:40 Konu özeti

► Videoyu İzle