Türkçe Dersler

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 30

http://vimeo.com/92307832 00:25 F. İmlâsı klişeleşmiş diğer eklerden bazıları c. Fiilden fiil yapan bazı ekler 00:45 1) Ettirgen (müteaddî) eki 07:30 1) Ettirgen (müteaddî) eki (i) (-ır, -ir, -ur, -ür /...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 26

http://vimeo.com/92230654 00:35 b. Şimdiki zaman eki ( -yor ) 02:00 1) Olumlu şimdiki zaman kipi 21:25 2) Olumsuz şimdiki zaman kipi 28:25 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 11

http://vimeo.com/video/91392518   00:35 c. "Vav" harfi ve "u - ü - o - ö" sesleri 39:05 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 31

http://vimeo.com/92307833 00:30 Genel tekrar (metin imlası)

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 02

http://vimeo.com/video/90738801   01:09 a. Harfleri yazarak tanıma (el yazısı harfleri) Sorularınız için: www.risaleonline.com

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 09

http://vimeo.com/video/90831449 00:30 II. İMLÂ KAİDELERİ 01:45 A. Okutucu harflerle ilgili imlâ kaideleri 11:15 a. "Elif" harfi ve "a" sesi 53:25 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 08

http://vimeo.com/video/90831448 00:30 B. Okutucu harfler 02:15 "Vav" okutucusu 19:30 "Ye" okutucusu

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 13

http://vimeo.com/video/91392517 00:25 B. Osmanlıca'da "Kâf harfi" nevi'leri 02:30 a. Kâf-ı Arabî (kâf, kef) 05:50 b. Kâf-ı Fârisî (gâf, gef) 12:30 c. Kâf-ı nûnî 17:35 Kâf-ı nûnînin kullanıldığı yerler 35:45 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 12

http://vimeo.com/video/91392884 00:25 d. "Ye" harfi ve "ı - i" sesleri 38:40 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 06

http://vimeo.com/video/90831446 01:20 c. Harflerin baş, orta ve sondaki durumları 17:47 d. Rakamlar 21:48 e. Kendinden sonraki harflere birleşmeyen harfler (Hurûf-ı munfasıla) 25:05 f. Türkçe'de kullanılan, ama Kur'ân elifbâsında olmayan farklı harfler 28:19 g. Osmanlıca'da...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 15

https://vimeo.com/9213988900:25 C. Türkçe kelimelerin imlâsı 04:35 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan "Se" harfi misalleri 06:45 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan "Ha" harfi misalleri 09:05 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan "Zel" harfi misalleri 14:40 Türkçe asıllı kelimelerde...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 05

http://vimeo.com/video/90738839 00:30 b. Harflerin birleşme durumları 00:45 Kâf (kef), kâf-ı Fârisî (gef, gâf), kâf-ı nûnî (nef, nâf), kâf-ı yâyî (kâf-ı vâvî) (yâf) 11:15 Lâm 19:20 Mim 24:25 He

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR