Türkçe Dersler

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 18

http://vimeo.com/video/92139894 00:25 D. Tamamlayıcı imlâ kaideleri 54:30 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 09

http://vimeo.com/video/90831449 00:30 II. İMLÂ KAİDELERİ 01:45 A. Okutucu harflerle ilgili imlâ kaideleri 11:15 a. "Elif" harfi ve "a" sesi 53:25 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 12

http://vimeo.com/video/91392884 00:25 d. "Ye" harfi ve "ı - i" sesleri 38:40 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 24

http://vimeo.com/92228570 00:35 III. EKLER B. Mülkiyet (iyelik) ekleri 03:45 a. 1. tekil şahıs ( -m, -ım, -im, -um, -üm ) 08:15 b. 2. tekil şahıs ( -n, -ın, -in, -un,...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 31

http://vimeo.com/92307833 00:30 Genel tekrar (metin imlası)

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 06

http://vimeo.com/video/90831446 01:20 c. Harflerin baş, orta ve sondaki durumları 17:47 d. Rakamlar 21:48 e. Kendinden sonraki harflere birleşmeyen harfler (Hurûf-ı munfasıla) 25:05 f. Türkçe'de kullanılan, ama Kur'ân elifbâsında olmayan farklı harfler 28:19 g. Osmanlıca'da...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 19

http://vimeo.com/video/92220602 00:25 D. Tamamlayıcı imlâ kaideleri 42:35 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 25

http://vimeo.com/92236276 00:35 III. EKLER C. Fiillerde haber kipleri (zaman ekleri) (sîga) 03:25 a. Geniş zaman eki ( -r, -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür ) 05:00 1) Olumlu geniş zaman...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 30

http://vimeo.com/92307832 00:25 F. İmlâsı klişeleşmiş diğer eklerden bazıları c. Fiilden fiil yapan bazı ekler 00:45 1) Ettirgen (müteaddî) eki 07:30 1) Ettirgen (müteaddî) eki (i) (-ır, -ir, -ur, -ür /...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 02

http://vimeo.com/video/90738801   01:09 a. Harfleri yazarak tanıma (el yazısı harfleri) Sorularınız için: www.risaleonline.com

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 01

http://vimeo.com/video/90734547   01:10 Osmanlıcayı niçin öğrenmeliyiz? 07:00 1.OSMANLICADA TÜRKÇE UNSURLAR 09:15 A. Harfler hakkında umumi malumat 38:05 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 16

http://vimeo.com/video/92139890 00:25 b. Türkçe kelimeleri belirlemede dikkat edilecek diğer husûslar: 34:25 Konu özeti

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR