Türkçe Dersler

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 08

http://vimeo.com/video/90831448 00:30 B. Okutucu harfler 02:15 "Vav" okutucusu 19:30 "Ye" okutucusu

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 26

http://vimeo.com/92230654 00:35 b. Şimdiki zaman eki ( -yor ) 02:00 1) Olumlu şimdiki zaman kipi 21:25 2) Olumsuz şimdiki zaman kipi 28:25 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 03

http://vimeo.com/video/90741458 00:45 b. Harflerin birleşme durumları Sorularınız için: www.risaleonline.com

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 07

http://vimeo.com/video/90831447 00:30 B. Okutucu harfler 02:25 "Elif" okutucusu 16:50 "He" okutucusu

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 12

http://vimeo.com/video/91392884 00:25 d. "Ye" harfi ve "ı - i" sesleri 38:40 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 22

http://vimeo.com/92220605 00:25 E. İmlâsı klişeleşmiş bazı kelimeler f. "ki" ekleri 03.00 1) Âidlik eki olan "ki" 11:20 2) Bağlaç olan "ki" 31:55 Kullanıldığı yerler 34:40 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 06

http://vimeo.com/video/90831446 01:20 c. Harflerin baş, orta ve sondaki durumları 17:47 d. Rakamlar 21:48 e. Kendinden sonraki harflere birleşmeyen harfler (Hurûf-ı munfasıla) 25:05 f. Türkçe'de kullanılan, ama Kur'ân elifbâsında olmayan farklı harfler 28:19 g. Osmanlıca'da...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 31

http://vimeo.com/92307833 00:30 Genel tekrar (metin imlası)

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 21

http://vimeo.com/92220604 00:25 E. İmlâsı klişeleşmiş bazı kelimeler 02:35 a. İşâret zamirleri 06:35 b. Sayı isimleri 08:25 c. Derece sayı sıfatları ( -ncı, -nci, -ncu, -ncü ) 11:30 d. Üleştirme sayı sıfatları ( -er, -ar,...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 09

http://vimeo.com/video/90831449 00:30 II. İMLÂ KAİDELERİ 01:45 A. Okutucu harflerle ilgili imlâ kaideleri 11:15 a. "Elif" harfi ve "a" sesi 53:25 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 24

http://vimeo.com/92228570 00:35 III. EKLER B. Mülkiyet (iyelik) ekleri 03:45 a. 1. tekil şahıs ( -m, -ım, -im, -um, -üm ) 08:15 b. 2. tekil şahıs ( -n, -ın, -in, -un,...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 30

http://vimeo.com/92307832 00:25 F. İmlâsı klişeleşmiş diğer eklerden bazıları c. Fiilden fiil yapan bazı ekler 00:45 1) Ettirgen (müteaddî) eki 07:30 1) Ettirgen (müteaddî) eki (i) (-ır, -ir, -ur, -ür /...

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR