Türkçe Dersler

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 23

http://vimeo.com/92220607 00:25 III. EKLER A. İsmin hâl ekleri 02:15 a. Yapma, yükleme eki (akkuzatif / mef'ûl-i bih) ( -ı, -i, -u, -ü) (-yı, -yi, -yu, -yü) 08:15 b. Verme, yönelme...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 31

http://vimeo.com/92307833 00:30 Genel tekrar (metin imlası)

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 14

http://vimeo.com/video/92139887 00:25 B. Osmanlıca'da "Kâf harfi" nevi'leri 23:50 Kâf-ı yâyî (vâvî) kullanımı 39:30 e. "Kaf ve kâf", "kâf-ı Fârisî ve gayın" harflerinin imlâ cihetiyle farklılığı 54:55 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 05

http://vimeo.com/video/90738839 00:30 b. Harflerin birleşme durumları 00:45 Kâf (kef), kâf-ı Fârisî (gef, gâf), kâf-ı nûnî (nef, nâf), kâf-ı yâyî (kâf-ı vâvî) (yâf) 11:15 Lâm 19:20 Mim 24:25 He

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 07

http://vimeo.com/video/90831447 00:30 B. Okutucu harfler 02:25 "Elif" okutucusu 16:50 "He" okutucusu

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 10

http://vimeo.com/video/90831451 00:35 b."He" harfi ve "e - a" sesleri 36:15 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 25

http://vimeo.com/92236276 00:35 III. EKLER C. Fiillerde haber kipleri (zaman ekleri) (sîga) 03:25 a. Geniş zaman eki ( -r, -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür ) 05:00 1) Olumlu geniş zaman...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 15

https://vimeo.com/9213988900:25 C. Türkçe kelimelerin imlâsı 04:35 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan "Se" harfi misalleri 06:45 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan "Ha" harfi misalleri 09:05 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan "Zel" harfi misalleri 14:40 Türkçe asıllı kelimelerde...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 30

http://vimeo.com/92307832 00:25 F. İmlâsı klişeleşmiş diğer eklerden bazıları c. Fiilden fiil yapan bazı ekler 00:45 1) Ettirgen (müteaddî) eki 07:30 1) Ettirgen (müteaddî) eki (i) (-ır, -ir, -ur, -ür /...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 21

http://vimeo.com/92220604 00:25 E. İmlâsı klişeleşmiş bazı kelimeler 02:35 a. İşâret zamirleri 06:35 b. Sayı isimleri 08:25 c. Derece sayı sıfatları ( -ncı, -nci, -ncu, -ncü ) 11:30 d. Üleştirme sayı sıfatları ( -er, -ar,...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 13

http://vimeo.com/video/91392517 00:25 B. Osmanlıca'da "Kâf harfi" nevi'leri 02:30 a. Kâf-ı Arabî (kâf, kef) 05:50 b. Kâf-ı Fârisî (gâf, gef) 12:30 c. Kâf-ı nûnî 17:35 Kâf-ı nûnînin kullanıldığı yerler 35:45 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 24

http://vimeo.com/92228570 00:35 III. EKLER B. Mülkiyet (iyelik) ekleri 03:45 a. 1. tekil şahıs ( -m, -ım, -im, -um, -üm ) 08:15 b. 2. tekil şahıs ( -n, -ın, -in, -un,...

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR