Türkçe Dersler

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 28

http://vimeo.com/92307830 00:25 D. Fiillerde istek kipleri (sîgalar) 01:50 a. Dilek - şart kipi (şartiye) ( -sa, -se ) 04:55 b. Gereklilik kipi (vucûbiye) ( -malı, -meli ) 10:50 c. Gerekli kılma kipi...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 17

http://vimeo.com/video/92139892 00:25 c. "Sad" ve "tı" harfleri 02:20 (i) "Sad" harfi 17:15 (ii) "Tı" harfi 18:15 (ii) "Tı" harfi (a) Kalın "t" sessizi karşılığı olarak 32:30 (ii) "Tı" harfi (b) Kalın "d" sessizi karşılığı...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 13

http://vimeo.com/video/91392517 00:25 B. Osmanlıca'da "Kâf harfi" nevi'leri 02:30 a. Kâf-ı Arabî (kâf, kef) 05:50 b. Kâf-ı Fârisî (gâf, gef) 12:30 c. Kâf-ı nûnî 17:35 Kâf-ı nûnînin kullanıldığı yerler 35:45 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 06

http://vimeo.com/video/90831446 01:20 c. Harflerin baş, orta ve sondaki durumları 17:47 d. Rakamlar 21:48 e. Kendinden sonraki harflere birleşmeyen harfler (Hurûf-ı munfasıla) 25:05 f. Türkçe'de kullanılan, ama Kur'ân elifbâsında olmayan farklı harfler 28:19 g. Osmanlıca'da...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 31

http://vimeo.com/92307833 00:30 Genel tekrar (metin imlası)

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 02

http://vimeo.com/video/90738801   01:09 a. Harfleri yazarak tanıma (el yazısı harfleri) Sorularınız için: www.risaleonline.com

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 16

http://vimeo.com/video/92139890 00:25 b. Türkçe kelimeleri belirlemede dikkat edilecek diğer husûslar: 34:25 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 12

http://vimeo.com/video/91392884 00:25 d. "Ye" harfi ve "ı - i" sesleri 38:40 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 10

http://vimeo.com/video/90831451 00:35 b."He" harfi ve "e - a" sesleri 36:15 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 30

http://vimeo.com/92307832 00:25 F. İmlâsı klişeleşmiş diğer eklerden bazıları c. Fiilden fiil yapan bazı ekler 00:45 1) Ettirgen (müteaddî) eki 07:30 1) Ettirgen (müteaddî) eki (i) (-ır, -ir, -ur, -ür /...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 03

http://vimeo.com/video/90741458 00:45 b. Harflerin birleşme durumları Sorularınız için: www.risaleonline.com

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 26

http://vimeo.com/92230654 00:35 b. Şimdiki zaman eki ( -yor ) 02:00 1) Olumlu şimdiki zaman kipi 21:25 2) Olumsuz şimdiki zaman kipi 28:25 Konu özeti

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR