Kategori: Türkçe Dersler

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 13

00:25 B. Osmanlıca’da “Kâf harfi” nevi’leri 02:30 a. Kâf-ı Arabî (kâf, kef) 05:50 b. Kâf-ı Fârisî (gâf, gef) 12:30 c. Kâf-ı nûnî 17:35 Kâf-ı nûnînin kullanıldığı yerler 35:45 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 14

00:25 B. Osmanlıca’da “Kâf harfi” nevi’leri 23:50 Kâf-ı yâyî (vâvî) kullanımı 39:30 e. “Kaf ve kâf”, “kâf-ı Fârisî ve gayın” harflerinin imlâ cihetiyle farklılığı 54:55 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 15

00:25 C. Türkçe kelimelerin imlâsı 04:35 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Se” harfi misalleri 06:45 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Ha” harfi misalleri 09:05 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Zel” harfi misalleri 14:40 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Dad” harfinin “Da” sesi misalleri 18:10 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Dad” harfinin “Za” sesi misalleri 23:25 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Zı” harfi misalleri 26:30 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Ayın” […]

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 16

00:25 b. Türkçe kelimeleri belirlemede dikkat edilecek diğer husûslar: 34:25 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 17

00:25 c. “Sad” ve “tı” harfleri 02:20 (i) “Sad” harfi 17:15 (ii) “Tı” harfi 18:15 (ii) “Tı” harfi (a) Kalın “t” sessizi karşılığı olarak 32:30 (ii) “Tı” harfi (b) Kalın “d” sessizi karşılığı olarak 43:05 (iii) “Sad ve tı” harflerinin bazı müşterek kaideleri 58:25 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 18

00:25 D. Tamamlayıcı imlâ kaideleri 54:30 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 19

00:25 D. Tamamlayıcı imlâ kaideleri 42:35 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 20

00:25 D. Tamamlayıcı imlâ kaideleri 46:35 Konu Özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 21

00:25 E. İmlâsı klişeleşmiş bazı kelimeler 02:35 a. İşâret zamirleri 06:35 b. Sayı isimleri 08:25 c. Derece sayı sıfatları ( -ncı, -nci, -ncu, -ncü ) 11:30 d. Üleştirme sayı sıfatları ( -er, -ar, -şer, -şar ) 14:20 e. Şahıs zamirleri 18:30 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 22

00:25 E. İmlâsı klişeleşmiş bazı kelimeler f. “ki” ekleri 03.00 1) Âidlik eki olan “ki” 11:20 2) Bağlaç olan “ki” 31:55 Kullanıldığı yerler 34:40 Konu özeti

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 23

00:25 III. EKLER A. İsmin hâl ekleri 02:15 a. Yapma, yükleme eki (akkuzatif / mef’ûl-i bih) ( -ı, -i, -u, -ü) (-yı, -yi, -yu, -yü) 08:15 b. Verme, yönelme eki (datif / mef’ûl-i ileyh) ( -e, -a) (-ye, -ya ) 13:35 c. Ayrılma eki (ablatif / mef’ûl-i minh) ( -den, -dan, -ten, -tan ) 16:55 d. Bulunma eki (lokatif / […]

► Videoyu İzle

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 24

00:35 III. EKLER B. Mülkiyet (iyelik) ekleri 03:45 a. 1. tekil şahıs ( -m, -ım, -im, -um, -üm ) 08:15 b. 2. tekil şahıs ( -n, -ın, -in, -un, -ün ) 14:30 c. 3. tekil şahıs ( -ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü ) 20:45 d. 1. çoğul şahıs ( -mız, -miz, -muz, -müz, -ımız, -imiz, -umuz, -ümüz […]

► Videoyu İzle