Türkçe Dersler

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 15

https://vimeo.com/9213988900:25 C. Türkçe kelimelerin imlâsı 04:35 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan "Se" harfi misalleri 06:45 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan "Ha" harfi misalleri 09:05 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan "Zel" harfi misalleri 14:40 Türkçe asıllı kelimelerde...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 16

http://vimeo.com/video/92139890 00:25 b. Türkçe kelimeleri belirlemede dikkat edilecek diğer husûslar: 34:25 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 17

http://vimeo.com/video/92139892 00:25 c. "Sad" ve "tı" harfleri 02:20 (i) "Sad" harfi 17:15 (ii) "Tı" harfi 18:15 (ii) "Tı" harfi (a) Kalın "t" sessizi karşılığı olarak 32:30 (ii) "Tı" harfi (b) Kalın "d" sessizi karşılığı...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 18

http://vimeo.com/video/92139894 00:25 D. Tamamlayıcı imlâ kaideleri 54:30 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 19

http://vimeo.com/video/92220602 00:25 D. Tamamlayıcı imlâ kaideleri 42:35 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 20

http://vimeo.com/92220603 00:25 D. Tamamlayıcı imlâ kaideleri 46:35 Konu Özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 21

http://vimeo.com/92220604 00:25 E. İmlâsı klişeleşmiş bazı kelimeler 02:35 a. İşâret zamirleri 06:35 b. Sayı isimleri 08:25 c. Derece sayı sıfatları ( -ncı, -nci, -ncu, -ncü ) 11:30 d. Üleştirme sayı sıfatları ( -er, -ar,...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 22

http://vimeo.com/92220605 00:25 E. İmlâsı klişeleşmiş bazı kelimeler f. "ki" ekleri 03.00 1) Âidlik eki olan "ki" 11:20 2) Bağlaç olan "ki" 31:55 Kullanıldığı yerler 34:40 Konu özeti

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 23

http://vimeo.com/92220607 00:25 III. EKLER A. İsmin hâl ekleri 02:15 a. Yapma, yükleme eki (akkuzatif / mef'ûl-i bih) ( -ı, -i, -u, -ü) (-yı, -yi, -yu, -yü) 08:15 b. Verme, yönelme...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 24

http://vimeo.com/92228570 00:35 III. EKLER B. Mülkiyet (iyelik) ekleri 03:45 a. 1. tekil şahıs ( -m, -ım, -im, -um, -üm ) 08:15 b. 2. tekil şahıs ( -n, -ın, -in, -un,...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 25

http://vimeo.com/92236276 00:35 III. EKLER C. Fiillerde haber kipleri (zaman ekleri) (sîga) 03:25 a. Geniş zaman eki ( -r, -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür ) 05:00 1) Olumlu geniş zaman...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 26

http://vimeo.com/92230654 00:35 b. Şimdiki zaman eki ( -yor ) 02:00 1) Olumlu şimdiki zaman kipi 21:25 2) Olumsuz şimdiki zaman kipi 28:25 Konu özeti

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR