Türkçe Dersler

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 27

http://vimeo.com/92236277 00:25 c. Gelecek zaman eki ( -yecek, -yacak, -ecek, -acak ) 02:50 1) Olumlu gelecek zaman kipi 14:15 2) Olumsuz gelecek zaman kipi 19:20 d. Di'li geçmiş zaman eki ( -dı,...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 28

http://vimeo.com/92307830 00:25 D. Fiillerde istek kipleri (sîgalar) 01:50 a. Dilek - şart kipi (şartiye) ( -sa, -se ) 04:55 b. Gereklilik kipi (vucûbiye) ( -malı, -meli ) 10:50 c. Gerekli kılma kipi...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 29

http://vimeo.com/92307831 00:25 F. İmlâsı klişeleşmiş diğer eklerden bazıları 01:50 a. İsimden isim yapan bazı ekler 03:10 1) Yer, âlet, sıfat yapma eki ( -lık, -lik, -luk, -lük ) ( -lığı,...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 30

http://vimeo.com/92307832 00:25 F. İmlâsı klişeleşmiş diğer eklerden bazıları c. Fiilden fiil yapan bazı ekler 00:45 1) Ettirgen (müteaddî) eki 07:30 1) Ettirgen (müteaddî) eki (i) (-ır, -ir, -ur, -ür /...

Osmanlıca Dersleri (Türkçe Unsurlar) – 31

http://vimeo.com/92307833 00:30 Genel tekrar (metin imlası)

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR