Kategori: RİSALE-İ NUR DERSLERİ

"İslamiyet Birlik Ve Beraberliği Emreder"

Görsel Metin Hayrat Vakfı Genel Yayın Yönetmeni – Metin Uçar Lemalar – 20.Lema İhlas Hakkındadır. Onyedinci Lem‘a’nın Onyedinci Notası’nın beş noktadan ibâret olan İkinci Mes’elesi’nin Birinci Noktası iken, ehemmiyetine binâen Yirminci Lem‘a oldu. ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 139 – Ramazan Risalesi

Görsel Metin Görsel</button> <button type=”button” id=”content-html” class=”wp-switch-editor switch-html”>Metin</button> </div> </div> <div id=”wp-content-editor-container” class=”wp-editor-container”><div id=”ed_toolbar” class=”quicktags-toolbar”></div><textarea class=”wp-editor-area” style=”height: 300px” cols=”40″ name=”content” id=”content”>Görsel&lt;/button&gt; &lt;button type=”button” id=”content-html” class=”wp-switch-editor switch-html”&gt;Metin&lt;/button&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;div id=”wp-content-editor-container” class=”wp-editor-container”&gt;&lt;div id=”ed_toolbar” class=”quicktags-toolbar”&gt;&lt;/div&gt;&lt;textarea class=”wp-editor-area” style=”height: 300px” cols=”40″ name=”content” id=”content”&gt; Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı Mektubat 2 :Yirmidokuzuncu Mektub Dördüncü Nükte: Ramazân-ı Şerîf’deki oruc, nefsin terbiyesi­ne […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 136 – Mirac Kandili (2016)

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem Miracın hikmetleri ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 130 – Allah’ı bilmekle tanımak arasında fark vardır.

Görsel Metin Mesnevi Nuriye – Nokta Risalesi Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Sohbetleri – 128 – Regaib Gecesi – 2016

Görsel Metin Hayrat Vakfı Ahmet Erem ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 127 – “İnsana verilen vazife”

Hayrat Vakfı – Sabrihan Alemdar Dördüncü Nükte: İnsan, şu kâinât içinde pek nâzik ve nâzenîn bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünki o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu mevcûdât ona musahhar olmuş. Eğer insan, zaafını anlayıp kālen, hâlen, tavren duâ etse ve aczini bilip istimdâd eylese, […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 126 – Peygamber Efendimiz (s.a.v) in Mucizeleri

Hayrat Vakfı – Abdurrahman Kemaloğlu بِسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ “On Dört Reşehâtı” tazammun eden On Dördüncü Lem‘a’nınBirinci Reşhası: Rabbimizi bize ta‘rîf eden üç büyük, küllî muarrif var. Birisi, şu kitâb-ı kâinâttır ki, bir nebze şehâdetini, on üç lem‘a ile nûr risâlesinden, On Üçüncü Ders’den işittik. Birisi, şu kitâb-ı kebîrin âyet-i kübrâsı olan Hâtemü’l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesse­lâm’dır. […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 125 – Rabıta-ı Mevt (Ölümü Düşünmek)

Hayrat Vakfı – Recep Sait Yıldırım Lemalar – 21.Lema:Ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! İhlâsı kazanmanın ve muhâfaza etmenin en müessir sebeblerinden birisi, “râbıta-i mevt” tir. Evet, ihlâsı zedeleyen ve riyâya ve dünyaya sevkeden, tûl-ü emel olduğu gibi; riyâdan nefret veren ve ihlâsı kazandıran, râbıta-i mevttir. Yani, ölümünü düşünüp, dünyanın fânî olduğunu mülâhaza edip, nefsin desîselerinden kurtulmaktır. […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 124 – Haşir Risalesi(10.Söz 5.Hakikat)

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem Zülfikar – 10.Söz – Beşinci Hakîkat: Bâb-ı şefkat ve ubûdiyet-i Muhammediyedir (asm). İsm-i Mucîb ve Rahîm’in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, en ednâ bir hâceti en ednâ bir mahlûkundan görüp, kemâl-i şefkatle ummadığı yerden is‘âf eden; ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlûkundan işitip, imdâd eden; lisân-ı hâl […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 123 – “Dünya hayatını gafletle yaşayıp ölümü yok saymak”

Hayrat Vakfı – Mehmet Kotan Lemalar – 17.Lema: Üçüncü Nota: Ey gāfil Said! Bil ki: Galat-ı his nev‘inden gāyet muvakkat dünyayı, lâyemût ve dâimî görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sâbit ve müstemir gördüğünden, fânî nefsini de o nazarla sâbit telakkî ettiğinden, yalnız kıyâmetin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyâmetin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi, […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersi – 122 – Hutbe-i Şamiye – “Ümitsizliğin Reçetesi”

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı Hutbe-i Şamiye بِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Bütün zîhayatlar, hayatlarının lisân-ı hâlleriyle Hâlik­la­rına takdîm ettikleri ma‘nevî hediyelerini ve lisân-ı hâlle hamd ve şükürlerini, o Zât-ı Vâcibü’l-Vücûd’a biz de takdîm ediyoruz ki, demiş: لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Yani, rahmet-i İlâhiyeden ümidinizi kesmeyiniz. Hem hadsiz salât ve selâm ol Peygamberimiz Muhammed Mustafa […]

► Videoyu İzle

Cevşenü’l – Kebir

Hayrat Neşriyat’tan takipli ve Mealli Cevşenü’l Kebir Eser: Hayrat Neşriyat Hat: Ahmet Hüsrev Altınbaşak Okuyan: Bünyamin topçuoğlu ► hayratvakfi.org ► hayrat.tv ► facebook.com/hayratvakfi ► twitter.com/hayratvakfi

► Videoyu İzle