Risale-i Nur Dersleri

Risale-i Nur Dersi – Otuz Birinci Söz, Tevhid Bahsi

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Ali Günter Hayrât Vakfı Yalova Temsilcisi Şimdi makam-ı istimâ‘da olan mülhide bakıyoruz. Hatıra geliyor ki, o mülhid kalbinden...

Risale-i Nur Dersi – Yirmi Sekizinci Lem'a, Demirin İndirilmesi

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Yirmi Sekizinci Lem'a, Demirin İndirilmesi Deniliyor ki: “Demir yerden çıkıyor, yukarıdan inmiyor ki, اَنْزَلْنَا denilsin. Nedenاَخْرَجْنَا dememiş? Zâhiren muvâfık görülmeyen اَنْزَلْنَا demiş?”Elcevap Evvelen Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân اَنْزَلْنَا kelimesiyle, demirdeki azîm...

Risale-i Nur Dersi – On Birinci Lem'a, Onuncu Nükte, İkinci Nokta

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Onbirinci Lem'a, Onuncu Nükte, İkinci Nokta Muhabbetullâh, ittibâ‘-ı sünnet-i Muhamme­di­ye’yi (asm) istilzâm eder. Çünki Allah’ı sevmek, onun marziyâtını yapmaktır. Marziyâtı ise,...

Risale-i Nur Dersleri – Miraç'ın Meyveleri – Otuz Birinci Söz

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Ali Kurt, Hayrât Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İDSB Genel Sekreteri İhtâr  Mi‘râc mes’elesi, erkân-ı îmâniyenin usûlünden sonra terettüb eden...

Risale-i Nur Dersi – Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Yirmidördüncü Söz, Beşinci Dal, İkinci Meyve Eğer desen: "Şu küllî, hadsiz ni‘metlere karşı nasıl şu mahdûd, cüz’î şükrümle mukābele edebilirim?" Elcevab: Küllî bir...

Risale-i Nur Dersi – Bismillah, Her Hayrın Başıdır

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv “Bismillâh” her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim! Şu mübârek kelime İslâm nişanı...

Risale-i Nur Dersi – Haşr Risalesi, Tevhid Bahsi

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv “Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki,...

Risale-i Nur Dersi – "Allah Sabredenlerle beraberdir"

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Yirmi Üçüncü Mektup, Dördüncü Sual; “ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ ’de hikmet ve gaye nedir?”  Elcevab: Cenâb-ı Hakk, Hakîm ismi muktezâsı olarak vücûd-u eşyâda bir...

Risale-i Nur Dersleri – Yirmi Üçüncü Söz İkinci Mebhas (İnsanın Vazifelendirilmesi)

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv İnsanın gaibane ve hazırane olan iki ubudiyet cihetini anlatan bir derstir. İnsan, şu dünyaya bir me’mur ve misafir olarak...

Meyve Risalesi, Sekizinci Mesele (Ahirete İman)

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Ahirete imanın, dünya ve ahiret saadetine medar olan faydalarını anlatan bir derstir. Kur’ân-ı Hakîm’in cennet ve cehennem hakkındaki...

Risale i Nur Dersleri Mucizat ı Ahmediye

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Bu parça altın ve elmasla yazılsa liyakati var Evet, sabıkan bahsi geçmiş: Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi,...

Risale-i Nur Dersleri – Uhuvvet Risalesi

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv İkinci Mebhas: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَت۪ينُ  وَكَاَيِّنْ مِنْ دَٓابَّةٍ لَا...

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR