SOHBETLER

On Birinci Lem’a, Onuncu Nükte, İkinci Nokta

http://youtube.com/embed/ia4xZOV2T48 Ahmet Erem – Onbirinci Lem'a, Onuncu Nükte, İkinci Nokta Muhabbetullâh, ittibâ‘-ı sünnet-i Muhamme­di­ye’yi (asm) istilzâm eder. Çünki Allah’ı sevmek, onun marziyâtını yapmaktır. Marziyâtı ise, en mükemmel bir sûrette Zât-ı...

Habbe, Mesnevî-i Nuriye

http://youtube.com/embed/EELqlMzL5BY Ali Kurt, Hayrât Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İDSB Genel Sekreteri - @AvAliKurt – İ’lem eyyühe’l-aziz! Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî (a.s.m.) o kitabın...

Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri, Isparta – TRT Haber, 15.08.2012

Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri, Isparta - TRT Haber, 15.08.2012

Otuz Birinci Söz – Mi‘râc-ı Nebevî

http://vimeo.com/video/96513010 Ali Kurt, Hayrât Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İDSB Genel Sekreteri - @AvAliKurt -- Otuzbirinci Söz, Mi‘râc-ı Nebevî Mi‘râc mes’elesi, erkân-ı îmâniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve erkân-ı îmâniyenin nûrlarından meded alan bir...

İbadetlerin faziletleri hakkındaki hadisleri nasıl anlamalıyız?

http://youtube.com/embed/5WTEwVgp3cM M. Zakir Çetin, Hayrât Vafkı Denizli Temsilcisi — İbadetlerin faziletleri hakkındaki hadisleri nasıl anlamalıyız? Mübarek gecelerde yapılan ibadetlerin neden çok sevabı var? Her günahı işleyip de bazı günlerde...

İbadetlerin faziletleri hakkındaki hadisleri nasıl anlamalıyız?

http://www.hayrat.tv/ibadetlerin-faziletleri-hakkindaki-hadisleri-nasil-anlamaliyiz

Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri, Isparta – TRT Haber

Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri, Isparta - TRT Haber, 25.07.2012

Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal

http://youtube.com/embed/6YDHW2ZF7QE Enes Çalık, Hayrât Vakfı İstanbul, Ümraniye Temsilcisi — Yirmidördüncü Söz, Beşinci Dal, İkinci Meyve Eğer desen: "Şu küllî, hadsiz ni‘metlere karşı nasıl şu mahdûd, cüz’î şükrümle mukābele edebilirim?" Elcevab: Küllî bir...

Mucizeler nasıl olabilir ki?

http://youtube.com/embed/FZmJXo3Ts90 Ali Günter, Hayrât Vafkı İstanbul, Kartal Temsilcisi — Mucizeler nasıl olabilir ki? Mucizeler sadece peygamberlere mi has? Kainatta ne gibi mucizeler var? "Ben mucizelere inanmıyorum" diyenlere nasıl cevap verebilirim? Birkaç...

Mucizeler nasıl olabilir ki?

http://www.hayrat.tv/mucizeler-nasil-olabilir-ki

Said Nuri Ertürk, 5.Bediüzzaman ve Risale-i Nur Sempozyumu

Said Nuri Ertürk, Hayrat Vakfı Başkanı 5.Bediüzzaman ve Risale-i Nur Sempozyumu / Ankara, 27 Mayıs 2012 http://www.hayratvakfi.org , http://www.risaleinursempozyumu.org

Haşr Risalesi, Tevhid Bahsi

http://youtube.com/embed/ke6LT16P5BM Cemal Erşen, Hayrât Vakfı İlmi Araştırmalar Heyeti Üyesi — Onuncu Söz, Haşr Risalesi Evvelâ o sersem dedi: “Padişah kimdir? Tanımam.” Sonra arkadaşı ona cevaben: “Bir köy muhtarsız olmaz....

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR