Risale-i Nur Dersleri

Risale-i Nur Dersi – Mesnevi-i Nuriye

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Hayrat Vakfı Gazi Antep Temsilcisi - Zafer Zengin MUKADDEME Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelimeyle dört kelâm...

Risale-i Nur Dersi – Kuddüs İsminin Kainattaki Tecellisi

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Hayrat Vakfı: Ahmet Erem Lem'alar, Otuzuncu Lem'a - Otuzbirinci Mektub'un Otuzuncu Lem'ası ve Eskişehir Hapishanesinin bir meyvesi, "Altı Nükte"dir. Denizli...

Risale-i Nur Dersi – Hz. Muhammed (s.a.v.) Rol Model Olarak Almak

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Hayrat Vakfı İstanbul Başakşehir Temsilcisi Şevki Altunsoy Lemalar,Onbirinci Lema - “Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetimetemessük ederse, yüz şehîdin ecrini ve...

Risale-i Nur Dersi – Mucizat-ı Ahmediye (19.Mektup)

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Hayrat Vakfı : Cemal Erşen بِسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ “On Dört Reşehâtı” tazammun eden On Dördüncü Lem‘a’nınBirinci Reşhası: Rabbimizi...

Risale-i Nur'u İslam Harfleriyle Yazmanın Önemi

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Hayrat Vakfı İstanbul Temsilcisi: Hüseyin Yavuz Bir Kısım Kardeşlerime Hususî Bir Mektubdur Yazıda usanan ve ibâdet ayları olan şuhûr-u selâsede...

Risale-i Nur Dersi – Cehennemin Varlığına İman Etmek

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv İsmail Pütkül Hayrat Vakfı Bitlis Temsilcisi Asa-yı Musa Sekizinci Mes'ele - Cehenneme dâir beyânât-ı Kur’âniye o kadar vâzıh...

Risale-i Nur Dersi – 33.Mektup

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv hayrat Vakfı: İdris Tüzün

Risale-i Nur Dersi – 23.söz

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Hayrat Vakfı - Şevki Altunsoy

Risale-i Nur Dersi – Kulun Allah'a İbadet Etmesi Ne Anlama Gelir?

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Hayrât Vakfı İstanbul, Fatih Temsilcisi: Ahmed Hüsrev Erdaş 24.Söz, 5.Dal, 2.Meyve: Ey nefis! Ubûdiyet, mukaddeme-i mükâfât-ı lâhika değil, belki netice-i ni‘met-i...

Risale-i Nur Dersi – Haşr ve ahiret nasıl olabilir?

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Hayrât İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı: Av.Hakkı Aygün Birinci Hakikat: Bâb-ı Rububiyet ve Saltanattır ki, ism-i Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, şe’n-i Rububiyet ve saltanat-ı Ulûhiyet, bahusus böyle bir...

Risale-i Nur Dersi – Salavatın manası nedir? – 28.Lem'a

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Hayrat Vakfı: Cafer Adıgüzel Güzel hizmetleriyle her daim anılacak ve İstanbul Ümraniye'deki hizmetlerimizden sorumlu olan sevgili Cafer Adıgüzel ve...

Risale-i Nur Dersi – 22. Mektup

© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv Hayrat Vakfı: Hasan Gürdal

ÇOK İZLENENLER

KARIŞIK VİDEOLAR