http://vimeo.com/video/98019959

Ahmet Erem – Lem’alar, Otuzuncu Lem’a – Otuzbirinci Mektub’un Otuzuncu Lem’ası ve Eskişehir Hapishanesinin bir meyvesi, “Altı Nükte”dir.
Denizli Medrese-i Yûsufiyesinin bir ders-i azamı “Meyve Risalesi” olduğu ve Afyon Medrese-i Yûsufiyesinin kıymetdar bir ders-i ekmeli “Elhüccetüzzehra” olması gibi..Eskişehir Medrese-i Yûsufiyesinin gâyet kuvvetli bir ders-i azamı da, ism-i azamı taşıyan altı ismin altı nüktesini beyan eden bu Otuzuncu Lem’adır.(İsm-i Azam’dan Hayy-ı Kayyum’a dair parçada pek derin ve geniş mes’eleleri herkes birden bilemez ve zevk etmez, fakat hissesiz de kalmaz.)Birinci Nükte

İsm-i Kuddüs’ün bir nüktesine dairdir.

Sorularınız içinwww.risaleonline.com