© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı İstanbul Küçükçekmece Temsilcisi – Ali Cirit

Sıkke-i Tasdik-i Gaybi:Birinci Şua – On altıncı âyet: لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا هُدًي وَ شِفَٓاءٌ ’dur. Şu şifâlı âyet, çok zamandır benim derdlerimin şifâsı ve ilacı olduğu gibi; eczâhâne-i kübrâ-yı İlâhiye olan Kur’ân-ı Hakîm’in tiryâkî ilaçlarından, Risâle-i Nûr eczâlarının kavanozlarından alarak, belki bin ma‘nevî derdlerime bin kudsî şifâyı buldum. Ve Resâilü’n-Nûr şâkirdleri dahi buldular. Ve fenden ve felsefenin bataklığından çıkan ve tedâvisi çok müşkil ve zındıka hastalığına mübtelâ olanlardan çokları onunla şifâlarını buldular.