https://youtube.com/watch?v=A9yH6qZA1jc

Cemal Erşen, Hayrât Vakfı İlmi Araştırmalar Heyeti Üyesi

Ahirete imanın, dünya ve ahiret saadetine medar olan faydalarını anlatan bir derstir.

Onbirinci Şua (Meyve Risalesi), Sekizinci Mesele

… Kur’ân-ı Hakîm’in cennet ve cehennem hakkındaki mu‘cizâne îzâhâtı ve Kur’ân’ın tefsîri ve ondan gelen Risâle-i Nûr’un cennet ve cehennemin vücûdlarına dâir huccetleri, daha başka beyâna ihtiyaç bırakmamışlar. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ # ve رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَجَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا # اِنَّهَا سَآئَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًاgibi pek çok âyetler ve başta Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, umum peygamberler ve ehl-i hakîkat, her vakit duâlarında en ziyâde اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ # نَجِّنَا مِنَ النَّارِ # خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ ve vahiy ve şuhûda binâen onlarca kat‘iyet kesb eden cehennemden “Bizi hıfzet!” demeleri gösteriyor ki, nev‘-i beşerin en büyük mes’elesi, cehennemden kurtulmaktır. Ve kâinâtın pek çok ehem­miyetli ve muazzam ve dehşetli bir hakîkati cehennemdir ki, bir kısım o ehl-i şuhûd ve ehl-i keşif ve ehl-i tahkîk, onumüşâhede eder. Ve bir kısmı tereşşuhâtını ve gölgelerini görür. Dehşetinden feryâd ederler. “Bizi ondan kurtar!” derler…

Dersi metninden takip etmek için:

– Latincekulliyat.risaleonline.com/#!sualar-1/225

– Sorularınız içinwww.risaleonline.com