http://vimeo.com/video/20307945

3.Sempozyum 2.Gün 4. Oturum

Muhammed Zakir Çetin

3.Bediüzzaman ve Risale-i Nur Sempozyumu

risaleinursempozyumu.com