https://vimeo.com/190700824

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem
Mektubat – 26.Mektup – İkinci Mes’ele: Eski hocanın suâl ettiği üç mes’elenin îzâhâtı, Risâle-i Nûr’un eczâlarında vardır. Şimdilik icmâlî bir işaret edeceğiz. Birinci Suâli: “Muhyiddîn-i Arabî, Fahreddîn-i Râzî’ye mektubunda demiş: ‘Allah’ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır.’ Bu ne demektir? Maksad nedir de soruyor?” Evvelen: Ona okuduğun Yirmi İkinci Söz’ün Mukaddemesi’nde, tevhîd-i hakîkî ile tevhîd-i zâhirînin farkındaki misâl ve temsîl maksada işaret eder. Otuz İkinci Söz’ün İkinci ve Üçüncü Mevkıfları ve Makāsıdları, o maksadı îzâh eder.
► hayratvakfi.org
► hayrat.tv
► facebook.com/hayratvakfi
► twitter.com/hayratvakfi