http://vimeo.com/99314750

Hayrat Vakfı – İstanbul Küçükçekmece Temsilcisi -Ali Cirit – 21.Söz Elhâsıl: Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise, senin elinde sened yok ki, ona mâliksin. Öyle ise, hakîkî ömrünü bulunduğun gün bil. Lâakal günün bir saatini, ihtiyât akçesi gibi, hakîkî istikbâl için teşkîl olunan bir sandukça-i uhrevî olan bir mescide veya bir seccadeye at. Hem bil ki, her yeni gün sana, hem herkese, bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümâtlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde âlem-i misâlde şehâdet eder. Zîrâ herkesin her günde şu âlemden bir mahsûs âlemi var. Hem o âlemin keyfiyeti, o adamın kalbine ve ameline tâbi‘dir.

 

Sorularınız içinwww.risaleonline.com