Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 04

Facebooktwitterpinteresttumblrmail

01:00 2) Mezîdün fîh masdarlar
17:15 3) Mîm’li masdarlar
24:17 4) Mec’ûl (yapma) masdarlar
29:08 5) Bir def’a oluş masdarları (Masdar-ı binâ-yı merre)
33:53 Konu özeti

Facebooktwitterpinteresttumblrmail

Konuşmacı

HAYRAT .TV
hayrat .tv

Toplam 266 videosu bulunmaktadır.